Myra Sykkelgård
Sykkel

Velkommen til Myra Sykkelgård

Barneskoler i Aust-Agder kan  bestille tid til undervisning på Myra sykkelgård mellom  1. februar til 1. september. Sykkelgården brukes til undervisning tirsdag, onsdag og torsdag mellom klokken 08:00 – 15:00 fra og med 2. mai til og med 1. oktober med unntak av skolens ferier.

Trafikkopplæring i skolen

I nasjonal transportplan påpekes viktigheten av trafikkopplæring rettet mot barnehage- og skolesektoren.

Undersøkelser viser at det er lite helhet og systematikk i dagens opplæring. De samme undersøkelsene viser også at lærerne savner en arbeids- plan eller redskap for å ivareta arbeidet med trafikk.

Med Myra trafikk- og aktivitetsgård ønsker vi å skape en arena som kan fungere som en inspirasjonskilde for trafikkopplæringen av barn i barnehage- og skolealder i Aust-Agder.

Trafikkopplæringstilbudet

Det organiserte trafikkopplæringstilbudet fokuserer på sykkel og sykkelglede rettet mot barn på 5 trinn. Trafikksituasjonene som legges inn i undervisningsopplegget er vanlige risikosituasjoner for små og store syklister.

Til den organiserte opplæringsvirksomheten vil det bli benyttet sykler som er lagret i/ved anlegget.

Sykkelgården disponerer også sykler for elever med spesielle behov/utfordringer til bruk i undervisningen.

Skolens kostnader til transport til og fra anlegget blir dekket gjennom midler som fylkets trafikksikkerhetsforum disponerer. Undervisningsmateriell er gratis.

Vi drifter sykkelgården