Myra Sykkelgård
Sykkel

Velkommen til Myra Sykkelgård

Barneskoler i Agder kan  bestille tid til undervisning på Myra sykkelgård mellom  1. februar til 1. september. Sykkelgården brukes til undervisning tirsdag, onsdag og torsdag mellom klokken 08:00 – 15:00 fra og med 2. mai til og med 1. oktober med unntak av skolens ferier.

Trafikkopplæring i skolen

I nasjonal transportplan påpekes viktigheten av trafikkopplæring rettet mot barnehage- og skolesektoren.

Undersøkelser viser at det er lite helhet og systematikk i dagens opplæring. De samme undersøkelsene viser også at lærerne savner en arbeids- plan eller redskap for å ivareta arbeidet med trafikk.

Med Myra trafikk- og aktivitetsgård ønsker vi å skape en arena som kan fungere som en inspirasjonskilde for trafikkopplæringen av barn i barnehage- og skolealder i Agder.

Trafikkopplæringstilbudet

Det organiserte trafikkopplæringstilbudet fokuserer på sykkel og sykkelglede rettet mot barn på 5 trinn. Trafikksituasjonene som legges inn i undervisningsopplegget er vanlige risikosituasjoner for små og store syklister.

Til den organiserte opplæringsvirksomheten vil det bli benyttet sykler som er lagret i/ved anlegget.

Sykkelgården disponerer også sykler for elever med spesielle behov/utfordringer til bruk i undervisningen.

Skolens kostnader til transport til og fra anlegget blir dekket gjennom midler som fylkets trafikksikkerhetsforum disponerer. Undervisningsmateriell er gratis.

Brukerkurs for lærere

Trygg Trafikk har etter ønske fra flere lærere valgt å holde to brukerkurs for lærere slik at man får muligheten til å velge det kurset som passer best før elevene kommer til sykkelgården.

Brukerkurset for 2024:

  • Onsdag 20. mars 2024 i tiden 10:00-14:00
  • Onsdag 21. august 2024 i tiden 10:00-14:00.

Sted: Ragnvald Blakstads vei 1 (gml. Fylkeshuset)/ Myra sykkelgård.

Dersom det er mer enn 3 år siden du deltok på brukerkurset for lærere kreves det at du deltar på et av årets kurs for å kunne komme til sykkelgården med dine elever. Dette kravet avvikes ikke!

I løpet av våren vil det bli sendt ut en egen e-post til alle lærere som har meldt klassen sin på til sykkelgården. På den måten kan man må oppgi hvilken dag som passer for best for brukerkurset.

Brukerkurset må gjennomføres minst hvert tredje år slik at lærere og elever møter godt forberedt til sykkelgården.

Sted: grendehus/sykkelgården, med inkludert lunsj.  På kurset vil det bli gitt all nødvendig info om opplegget, og opplyst om hva som bør gjennomgås på skolen i forkant.  Samtlige deltagere må medbringe sykkelhjelm.

Påmelding til brukerkurs gjøres ved bestilling av sykkeldag:
https://www.myrasykkelgard.no/for-skoler/

Ved påmelding av flere lærere til brukerkurs, eller eventuelle spørsmål: groos@tryggtrafikk.no

Vi drifter sykkelgården

Sykkel

Noen tilbakemeldinger

Det er hyggelig med tilbakemeldinger.
Send oss gjerne en e-post hvis du har ris eller ros.

  • Strømmen skole: Veldig hyggelig og lærerikt for både små og store. Et flott opplegg som vi anbefaler på det varmeste.
  • Landvik skole: Et veldig flott kurs for alle elevene, og foreldre/lærere. Hyggelig personell og alle storkoste seg. Flott med tydelige ledere.
  • Myra skole: Bra at dere er så tydelige og proffe! Alle lærte noe nytt og hadde det gøy! Alle trenger påminnelse om trafikkoppførsel.
  • Roligheden skole: God informasjon, godt planlagt og dere hadde god kontakt med elevene. De visste hva som ble forventet av dem og de fikk skryt for forarbeidet. Fint at foreldrene fikk informasjon i eget rom mens dere underviste elevene. Helt topp undervisning i klasserommet. Fint med underveisvurdering av elevene. En god opplevelse for alle elever og voksne. Tydelige og konkrete instruktører. Vi var veldig fornøyd. Fint med alt brukermateriell vi fant på hjemmesiden i forkant av besøket.
  • Steinerskolen: Det var nok en del som fikk en aha opplevelse en del regler som de ikke var klar over, så de lærte nok en hel del. Veldig flinke instruktører, som fikk en veldig fin kontakt med elevene. Selv om det var et skikkelig grisevær, så var det god stemning. Må nok si at mye av grunnen er flinke instruktører og et fint anlegg. Brukerkurset var og veldig informativt. Tusen takk fra oss på Steinerskolen
  • Stinta skole: Svært hyggelige og nok bestemte instruktører. Det satte vi pris på. Vi takker for oss for denne gang. Det har vært svært nyttig å få komme til sykkelgården, både for elever og for lærere.
  • Vegårshei skole: Vi ble godt mottatt og fikk klare beskjeder. Elever og voksne var godt fornøyd med dagen.
  • Tvedestrand skole: Takk for en super dag. Elevene storkoste seg og lærte masse.