For barnehager

Barnehager kan benytte anlegget mandager og fredager uten nærmere avtale.

  • Opphold i anlegget skjer på eget ansvar
  • Vi gjør oppmerksom på at sykler og hjelmer må medbringes
  • Det er ikke toalettfasiliteter i anlegget