Trafikkopplæring i skolen

I nasjonal transportplan påpekes viktigheten av trafikkopplæring rettet mot barnehage- og skolesektoren.

Undersøkelser viser at det er lite helhet og systematikk i dagens opplæring. De samme undersøkelsene viser også at lærerne ssavner en arbeids- plan eller redskap for å ivareta arbeidet med trafikk.

Med Myra trafikk- og aktivitetsgård ønsker vi å skape en arena som kan fungere som en inspirasjonskilde for trafikkopplæringen av barn i barnehage- og skolealder i Aust-Agder.

Trafikkopplæringstilbudet

Det organiserte trafikkopplæringstilbudet fokuserer på sykkel, og er i den forbindelse rettet mot barn i 5 trinn. Trafikksituasjonene som legges inn i undervisningsopplegget er vanlige risikosituasjoner for syklister.

Til den organiserte opplæringsvirksomheten vil det bli benyttet egne sykler som er laget i/ved anlegget.

Nærheten til Myra- skole og grendehus gjøra at alle fasiliteter vil være tigjengelige.

Skolens kostnader til transport til og fra anlegget vil bli dekket gjennom midler som fylkets trafikksikkerhetsforum disponerer. Undervisingsmateriell er gratis.