Takk for din bestilling

Viktig informasjon om deres dag i Myra Sykkelgård.

Hei, lærer!

Trygg Trafikk har mottatt din bestilling som vil bli stadfestet i egen e-post fra undertegnede. For at busstransport og logistikk skal være ordnet er det viktig at bestillingen gjøres minimum 10 dager i forveien. Bestillingen er ikke å anse som godkjent før du har mottatt bekreftelsen.

Vi får mange spørsmål på epost og telefon. Det er derfor viktig at du tar deg tid til å lese informasjonen nøye. Du vil finne informasjon om hvordan dere forbereder dere til besøket i sykkelgården, gjennomføring av dagen, og alternative aktiviteter som kan gjøres i sammenheng med dagen i sykkelgården.

Gi gjerne beskjed i forkant dersom det er elever med spesielle sykkelbehov – vi har et par mindre sykler, en sykkel med støttehjul samt en trehjulssykkel med hjelpemotor i vanlig sykkelstørrelse for ungdom!

1. FOREBEREDELSER

Trygg Trafikk har etter ønske fra flere lærere valgt å holde to brukerkurs for lærere i 2023 slik at man får muligheten til å velge det kurset som passer best før elevene kommer til sykkelgården.

Brukerkurset for 2024:

  • Onsdag 20. mars 2024 i tiden 10:00-14:00
  • Onsdag 21. august 2024 i tiden 10:00-14:00.

Sted: Ragnvald Blakstads vei 1 (gml. Fylkeshuset)/ Myra sykkelgård.

Dersom det er mer enn 3 år siden du deltok på brukerkurset for lærere kreves det at du deltar på et av årets kurs for å kunne komme til sykkelgården med dine elever. Dette kravet avvikes ikke!

I løpet av våren vil det bli sendt ut en egen e-post til alle lærere som har meldt klassen sin på til sykkelgården. På den måten kan man må oppgi hvilken dag som passer for best for brukerkurset.

Brukerkurset må gjennomføres minst hvert tredje år slik at lærere og elever møter godt forberedt til sykkelgården.

Vi arrangerer brukerkurs for lærere torsdag på Myra grendehus/ Myra sykkelgård. Kurset er obligatorisk for lærere som skal delta i sykkelgården på vår eller høst, og hvert år kommer det ny og nyttig informasjon på kurset. Det serveres en god lunsj – eget program kommer senere.
Dersom det er mer enn tre år siden man deltok på brukerkurset for lærere, stilles det som krav at man deltar på årets brukerkurs.
Grunnet situasjonen med Covid-19 ble årets brukerkurs avlyst, og vi velger å se bort fra kravet om brukerkurs for 2021.

UNDERVISNING AV ELEVENE:
Det er et krav for å kunne delta i sykkelgården at elevene har gjennomgått de vanligste skiltene, høyreregelen, vikeplikt med mer, og arbeidet med sykkelopplæring på Trygg Trafikk sin hjemmeside. Dette er en forutsetning for å delta i sykkelgården, og gjør at elevene får en bedre forståelse/ faglig utbytte av innholdet på kurset. Vi erfarer dessverre at enkelte skoler møter uforberedt, og konstaterer at dette gir langt mindre faglig utbytte og glede av sykkeldagen.
Trygg Trafikk har et godt undervisningsopplegg for sykkelopplæring på sine nettsider, se:
https://www.tryggtrafikk.no/tema/skole/sykkelopplaering-barnetrinn/

TRANSPORT:
Trygg Trafikk bestiller og Agder fylkeskommune betaler for busstransporten av elever og lærere (foresatte eller andre må kjøre egen bil dersom det ikke er plass i bussen).
Dersom man ønsker å ha med flere voksne på bussen, må dette avtales direkte med Setesdal Bilruter, tlf. 45951700 og under forutsetning at det ikke medfører ekstra kostnader.
Dere må også avtale direkte med Setesdal Bilruter i forkant dersom dere skal besøke Kuben, Bomuldsfabrikken eller lignende.
HUSK: Avtale med bussjåføren underveis til Myra når tid dere ønsker å bli hentet for retur til skolen.

ANTALL VOKSNE:
Skolen er ansvarlig for å skaffe nok voksne til å delta på dagen i sykkelgården. NB! Lærere, foreldre/ foresatte, besteforeldre skal sykle og lede gruppen med elever i sykkelgården.
Hovedregelen er at det skal være 1 voksen pr. 5-6 elever (maks 6 grupper) slik at hver gruppe består av en voksen i sykkelgården. Det er viktig at de voksne har fått beskjed om at de skal sykle sammen med elevene i sykkelgården.

PRAKTISK INFORMASJON
Ta med mat og drikke. Hjelm er påbudt (alle skal ha med egen hjelm), og at man kler seg etter forholdene (NB! Det kan være både kaldt og bløtt i sykkelgården)! Anbefaler at dere forteller elevene at det er lurt å ha med noe til å ha på hendene!

2. DAGEN I SYKKELGÅRDEN

SYKLER:
Vi har 34 barnesykler og 7 voksensykler som skolen benytter i sykkelgården. I tillegg tre sykler (støttehjul/ 3-hjulssykkel) til barn med spesielle behov.
Dersom skolen har elever som ikke kan sykle eller har spesielle behov (diagnose), MÅ det være en voksen pr. elev som har hovedansvaret for å følge opp vedkommende!

TIDSBRUK I SYKKELGÅRDEN:
Elevene (maks 34) som starter klokken 09:00 (første økt) er ferdig rundt klokken 11:00.
Andre økt starter klokken 11:30 (elevene må da være ferdig spist), og avsluttes i sykkelgården cirka klokken 13:00.
Tidspunktet for oppstart i sykkelgården er selvfølgelig avhengig av lengden på transportetappen og hvilket tidspunkt bussen ankommer, men som hovedregel kan man legge til grunn at hver økt tar cirka to timer.

GJENNOMFØRING AV DAGEN:
1. Vi tar imot elever, lærere og foresatte.
2. Oppdeling av gruppene i to (gjerne klassevis) dersom det er mer enn 34 elever hvor den ene gruppen går til undervisning. Den andre gruppen går tur i skogen/ eller andre aktiviteter sammen med en lærer. Dersom det er dårlig vær kan turgruppen få oppholde seg i Myra grendehus – da må en lærer ta ansvar for dette og sørge for at elevene blir tatt vare på/ underholdt!
3. Voksne (lærere/ foresatte/besteforeldre) som hele tiden skal sykle sammen med elevene går med en instruktør for undervisning i forhold til selve syklingen.
4. Undervisningen tar for seg skilter (som er i sykkelgården), trafikksikkerhet, trafikkreglene, høyreregelen, ordensregler og programmet for dagen.
5. Inndeling i grupper (trafikkvester i forskjellige farger) hvoretter elevene går ut i sykkelgården hvor det står oppstilt en lærer eller foresatt foran hver sykkelgruppe iført trafikkvest med gruppens farge. Viktig at eleven tildeles sykkel som passer til elevens høyde!
6. Sykling i sykkelgården med eget program (som opplyses i forbindelse med undervisningen).
7. Avslutning inne.

3. ALTERNATIVE AKTIVITETER FOR GRUPPER SOM VENTER

TUR I SKOGEN:
Dersom dere skal delta i to økter (mer enn 34 elever-sykkelgården har kun 34 sykler + 5 voksensykler) og være til stede hele dagen, må skolen sørge for at det er nok voksne til å ta seg av gruppen med elever som venter på å komme i sykkelgården, eller er ferdige. Det er anledning til å bevege seg rundt i terrenget rundt Myra, men ikke ønskelig at elevene som er i sykkelgården blir forstyrret av elevene som har vært, eller skal i sykkelgården. Det er heller ikke anledning til å bruke skolegården og andre uteområder som tilhører Myra skole. Ved dårlig vær er det anledning til å oppholde seg på Myra grendehus.

BOMULDSFABRIKEN:
Besøket må avtales i forkant slik at det ikke kolliderer med andre besøk.
Opplegget vil bli å formidle «Kunstarena Torbjørnsbu» som åpnet i mai 2018. Les mer om gruvene her: https://bomuldsfabriken.no/gruvene/
Skolene kan avtale direkte med Bomuldsfabriken. Husk å gi beskjed til busselskapet og Rolf Groos.
Kontaktperson: Janina Scharnick, e-post jarnina.scharnick@arendal.kommune.no, tlf 37 01 30 60

KUBEN:
Kuben tilbyr skolene besøk på onsdager.

Skolene avtaler direkte med Kuben. Husk å gi beskjed til busselskapet og Rolf Groos.
Kontaktperson: Kari Kullerud, e-post kari.helene.kullerud@aama.no, tlf 37 01 79 19
Hjertelig velkommen til en hyggelig dag i sykkelgården på Myra hvor sykkelglede er vårt fokus!
Mvh.

Rolf Anton Groos,
Distriktsmedarbeider Trygg Trafikk
Telefon/SMS: 959 46 925

E-post: groos@tryggtrafikk.no
www.myrasykkelgard.no